فرصت های شغلی
 

به متخصصین برنامه ریزی PLC در صنعت خودرو نیازمندیم. خواهشمند است رزومه های خود را به آدرس cv@robo.com.tr ارسال کنید.


به متخصصین برنامه ریزی روبات در صنعت خودرو نیازمندیم. خواهشمند است رزومه های خود را به آدرس cv@robo.com.tr ارسال کنید.


به تکنیسین و تکنیکر مکانیکی و الکتریکی در صنعت خودرو نیازمندیم. خواهشمند است رزومه های خود را به آدرس cv@robo.com.tr ارسال کنید.  

Kariyer | Robo Otomasyon