در رابطه با ما
 

فعالیت های این شرکت در سال 2002 با انجام امور پروژه آغاز شد و به ویژه در راستای پیشرفت ها صنعت خودرو افزایش یافت و در سال 2006 شرکت تشکیل شد. با گذشت زمان به پروژه های نرم افزار، طراحی و الکتریکی تخصص مکانیک، روبات و پینوماتیک اضافه شده و با ارائه راه حل تحویل به شرط کلید در پروژه های مدرن سازی سیستم های تولید فعلی و احداث جدید، به موقعیت امروز خود دسترسی یافته است.

با افتتاح شرکت Robo UK با مسئولیت محدود در انگلیس و همچنین دفتر سوئد به بازار خودروی اروپا وارد شده، استخدام مهندسین ترک در خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

مأموریت ما
 

اتوماسیون Robo قصد دارد تا با ارائه خدمات به بازار به صنعتی شدن کشور و اهداف ورود به خارج از کشور کمک کند. سرمایه قوی، تجربه، اطلاعات، منابع انسانی با تجربه و با صلاحیت، ساختار برنامه ریزی انعطاف پذیر، خدمات با کیفیت با انواع مختلف، بزرگترین منبع انرژی ما است که به ما در انجام این مأموریت کمک می کند.

اهداف ما
 
"با خدمت به اقتصاد دنیا و ترکیه که به صورت مداوم در حال تغییر / توسعه می باشد، کمک فوق العاده به محیط خود و اقتصاد کشور"

Hakkımızda | Robo Otomasyon

Hakkımızda | Robo Otomasyon
اصول اولیه
 
  • رویکرد کار با عملکرد بالا و با تلاش فراوان
  • به جای آوردن مسئولیت های اعطاء شده در اسرع وقت و بدون نقص
  • رضایت مطلق مشتری
  • قبل از هر چیز مد نظر گرفتن روابط انسانی
  • دقت و حساسیت فوق العاده در هر کار چه کوچک چه بزرگ
  • تحت هیچ شرایطی کم نگذاشتن از کیفیت
  • تداوم یک زندگی پر آرامش با کارکنان
  •